×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ผู้บริหาร

boss

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก

boss02
นายสุรพล  เพ็งน้อย
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก
boss03
นายณรงค์ นาคชัยยะ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก

 

00150016

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187