ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1