×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ผู้บริหาร

boss06

ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ประวัติส่วนตัว คลิก

boss08

นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ

รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

ประวัติส่วนตัว คลิก
boss9

นายนิรันดร สุขสุวานนท์

รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

ประวัติส่วนตัว คลิก

boss10

นางนุชสรา  ปานทองคำ

รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

ประวัติส่วนตัว คลิก

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187