×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187