×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน "เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา"

0087

           วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  นำโดย  ศน.สุทิศา  เลาธนไพบูลย์  ศน.ศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์  ศน.เสาวลักษณ์  สร้อยสวน และศน.มารุต  เหล่าแก้วก่อง  ร่วมประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน "เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา"  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ตามโครงการ 1 ช่วย 3  

           ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนแกนนำ  โรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์  และโรงเรียนวัดกระจังงาม  โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมขับเคลื่อน  


จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187