×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน

กลุ่มงาน

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ

088-2861612

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

086-4459070

กลุ่มตรวจสอบภายใน

086-4459071

กลุ่มบริหารงานบุคคล

086-4459072

หน้าห้อง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

086-4459073

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

086-4459074

กลุ่มนโยบายและแผน

086-4459076

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

086-4459075

 

ดูงานโปรแกรม (Budgeting Report System) และโปรแกรม My Office

0037     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโปรแกรม (Budgeting Report System) และโปรแกรม My Office ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO-2020 ครั้งที่ 1

0033     ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO-2020 ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187