×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อม งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562

 

..... นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

     กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบหมายหน้าที่ ให้คณะกรรมการจัดงานได้ถือปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับทราบภารกิจในวันสำคัญ ณ ห้องสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เลขที่ 347/1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187