×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูงานโปรแกรม (Budgeting Report System) และโปรแกรม My Office

0037     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโปรแกรม (Budgeting Report System) และโปรแกรม My Office ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อศึกษาการใช้งานระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ (Budgeting Report System) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมีนายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
0038003800400042

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187