×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187