ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

0006

0007

0009

ว่าที่ร้อยเอก สาโรช  ยกให้
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัวคลิก
  นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัวคลิก
 นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัวคลิก
นางนุชสรา  ปานทองคำ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัวคลิก

09

09

จดหมายข่าวโรงเรียน

qr code 2

Powered by CoalaWeb

31330101330101010101333333333333333333333333333333

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187