/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สพป.นว.1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

448510916 885710600268368 2453165898995276234 n

 อบกรมการพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

448508840 885711716934923 151241546971022721 n   448508841 885711323601629 2590257065639859015 n  448761528 885710786935016 7040629699048865920 n
 448547713 885713633601398 7301765969485373316 n  448548930 885710763601685 8072196152442503699 n  448546765 885713803601381 34878691577985592 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th