/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สพป.นว.1 สอบครูผู้ช่วย ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ

448765552 888396546666440 2765969666132378130 n

สพป.นว.1 สอบครูผู้ช่วย ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน การนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน อัตราว่าง 6 ตำแหน่ง โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ สนามสอบชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ณ เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 หรือทางเว็บไซต์ www.nsw1.go.th 

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

 448804070 888396069999821 6967982578412815909 n 448888914 888399399999488 2964815394559220759 n  448804061 888410526665042 5542891413456987957 n 
 448889978 888410789998349 1413387406242946244 n  448906050 888410189998409 7723177928842906575 n  448891134 888410219998406 3841243175681179644 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th