THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนร่วมกันสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38ฯ

245

ในโอกาสที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ต้นปี 2566 นี้

เพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้ทุกวันพุธเป็นวันกีฬา ขอเชิญชวนคนนครสวรรค์ ส่วนราชการทุกพื้นที่ ร่วมกันเล่นกีฬา ออกกำลังกายในแบบที่ท่านชื่นชอบ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับ

นายชยันต์ ศิริมาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

https://www.nakhonsawangames38.com/

 *** ติดต่อซื้อเสื้อการแข่งขันกีฬาฯ ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3591-3 ***

246

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com