งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ยกระดับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนว BOOT CAMP 16-9-65

201การอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนว สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนว BOOT CAMP เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

               วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานปิดและมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนว สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนว BOOT CAMP เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด และเกียรติบัตรสำหรับวิทยากรแกนนำ ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)  https://www.facebook.com

202203204206207208205

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187