ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผู้บริหาร

01ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โทร. 08 1046 9969
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
03

 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โทร. 08 1281 4046
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

04
นายนิรันดร สุขสุวานนท์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โทร. 09 1464 7693
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
02นางนุชสรา ปานทองคำ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โทร. 08 4049 4436
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187