THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding)

219

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

โดย ดร.รัชพล คชชารุ่งโรจน์ นายกสมาคมดิจิทัลเวิลด์ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในสังกัด  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.504954071677358


220

221222223224225

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th