THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มหกรรมวิชาการ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) สพป.นครสวรรค์ เขต 1

450

มหกรรมวิชาการ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติที่ดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 19 กันยายน 2566
 ขอบคุณรูปภาพจากพี่ประดิษฐ์ สนธิรักษ์ Facebook : ตากล้อง อาสา
 
 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th