THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รอง/ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพคนใหม่ เลือกสถานศึกษาในสังกัด

770

 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการรายงานตัวเพื่อเลือกเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของรองผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งประธานได้มอบแนวปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การครองตน การครองคน การครองงาน ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.720490983456998

771

772

773

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th