THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ด้วย สพฐ. จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC ESPORTS TOUNAMENT) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะของโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีระเบียบวินัย ความอดทน และสามารถทำงานเป็นทีม โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 5 ช่องทาง
              1. https://www.youtube.com/obectvonline
              2. http://www.obectv.tv/index.php
              3. http://ottc.obec.go.th/
              4. https://www.facebook.com/thailandesports
              5. https://www.youtube.com/@TESFOfficial/featured

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com