งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

***ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม*** แนวปฏิบัติการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ดังนี้

 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถทุกชนิดเข้ามาในสนามสอบ

2. ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสนามสอบ โดยใช้ประตู 1 ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เท่านั้น

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกสนามสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ (ทั้งในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565)

4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ  (ทางสนามสอบจัดสถานที่ให้ผู้ติดตามสามารถรอผู้เข้าสอบไว้ภายในโรงเรียนเฉพาะบริเวณ ประตู 1)

5. ให้ผู้เข้าสอบนำแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565)

6. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวม หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187