/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ขับเคลื่อนฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

711

 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์ นายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา จำนวน 106 ราย กำหนดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สนองจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.688298340009596

712

713

714

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th