/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 4

n7

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบสองระดับประเทศ) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มอบหมายให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นศูนย์สอบที่ 4 มีจำนวน 19 ห้อง กำหนดห้องละ 35 คน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ระะดับประถมศึกษา ห้อง 1-5 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ห้อง 6 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ห้อง 7-19 ให้กับตัวนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี เเละนครสวรรค์ กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ก่อนสอบได้ชี้เเจงทำความเข้าใจให้แก่กรรมการคุ้มสอบ นักเรียนที่เข้าสอบ เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปสำหรับการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ (2Bขึ้นไป) ปากาก ยางลบ เเละน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น ประธานฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ เเละคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งกลุ่มส่งเสริมเป็นเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติภารกิจ ณ ศูนย์สอบที่ 4 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608891081283656&type=3

n2

n1

n5

n12

n3

n8

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th