/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ห่วงใย ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย

656

           สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ห่วงใย ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.40 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ นางไพเราะ กลิ่นสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญ กำลังใจในการเรียนการสอนของคณะครู นักเรียน และได้มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงธัญญรัตน์ รอดรัตน์ และเด็กชายอภิธนณัฐ รอดรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา วี-สแควร์ (บิ๊กซี) นครสวรรค์ เลขที่ 5730201931 ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง สาเหตุเกิจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต และหลังเกิดเหตุ นายกฤษณะ เก่งเขตกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง พร้อม คณะครู ได้มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทันที (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

657

658

660

661

 673

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th