×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อต้นแบบปฐมวัย จากใจพี่ ถึงหัวใจดวงน้อย นักเรียนวัดดอนใหญ่

 

....... วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการรับมอบสื่อต้นแบบ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     ในการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา 1173411 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย หัวข้อศิลปะกับการออกแบบชั้นเรียน ซึ่ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันทน์ อาจารย์ประจำวิชา สาขาวิชาปฐมวัย นำคณะนักศึกษาทดสอบสอนเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อต้นแบบ และมอบสื่อต้นแบบให้โรงเรียนวัดดอนใหญ่ โดยมี นางเฉลิมพร จันทร์ศร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่ นายประพันธ์ ชื่นชาติ ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายบุญส่ง คงไทย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมรับมอบ และในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้มอบสื่อต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งมีคุณค่ายิ่ง ต่อนักเรียนในสังกัดครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187