×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อม ปฏิญญา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

 

....... วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และคำปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดิน

     พร้อมกล่าวให้นโยบายการทำงานให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ ๆ จนประสบผลสำเร็จ ณ ลานนิโรจน์นภาพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187