×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

 

..... เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562

      เพื่อให้ทราบข้อราชการแนวปฏิบัติร่วมกันซึ่งมีข้อสังเกตที่พบเห็นในการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน เช่น การใช้ NEW DLTV การเช่าอินเตอร์ความเร็วสูง การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งได้ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียน ศูนย์พัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187