THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

113

0007

0009

6 7
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
  นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
 นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว

09

09

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ 1

จดหมายข่าวโรงเรียน

OBEC Channel
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
คำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
สื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบ e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน DLTV
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับทุกคน / จัดทำโดยครูตู้ DLTV

โลโก้ สพป.นว.1 01

181

qr code 4

qr code 4

Powered by CoalaWeb

140
1200101333333333333333333330133013333

 

qr4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187