งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

0006

0007

0009

6 7
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
  นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
 นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว

09

09

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ 1

จดหมายข่าวโรงเรียน

เกมการศึกษาออนไลน์ (World Wall)
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อวิดิทัศน์ เพื่อการศึกษาและชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนว Jolly phonic สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
“The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับทุกคน / จัดทำโดยครูตู้ DLTV

โลโก้ สพป.นว.1 01

qr code 2

181

Powered by CoalaWeb

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187